Ung ufør

Hjem » Trygderett og NAV-saker » Ung ufør

Dersom du ble alvorlig syk før du fylte 26 år, kan du få uføretrygden din beregnet etter særreglene for unge uføre, jf. folketrygdloven § 12-13 (3). Dette betyr at minsteytelsen øker, noe som kan utgjøre store økonomiske forskjeller over tid.

Formålet med særytelsen er å ta høyde for det høye prisnivået i Norge, samt tilgodese de som blir syk i ung alder og på den måten får begrensede muligheter til å opptjene pensjonspoeng.

Det er et vilkår at uførheten din skyldes en alvorlig sykdom som klart kan dokumenteres.

Vi har mye erfaring med slike saker. Ta kontakt med en av våre trygderettsadvokater dersom NAV vurderer at du ikke har rettigheter som ung ufør. Vi tilbyr en uforpliktende vurdering av saken.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.