Underholdskravet i familieinnvandringssaker

Hjem » Innvandring » Underholdskravet i familieinnvandringssaker

Har du fått avslag på familieinnvandring på grunn av manglende inntekt?

Mange tar kontakt med oss fordi de lurer på om de fyller underholdskravet. Det er mange varianter av dette og ulike situasjoner hvor det er uklart om kravene er oppfylt før eller etter søknadstidspunktet.

Vi har bistått mange klienter i saker som gjelder underholdskrav. Se eksempelvis Sivilombudets uttalelse av 08.02.2023, ref. 2022 /4174.

https://www.sivilombudet.no/uttalelser/unntaket-fra-kravet-til-tidligere-inntekt-i-sak-om-familieinnvandring-nar-referansepersonen-apenbart-kan-forsorge-partene/

Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere vurdering av din sak.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.