Karstein Egeland

Hjem » Om oss » Karstein Egeland

Karstein Egeland

Advokat MNA
406 49 828
post@advokat-egeland.no

Karstein Egeland avla juridisk embetseksamen i 1992. Han har etter dette hatt flere stillinger i Trygderetten, blant annet som førstekonsulent, faglig kontorsjef, rettsfullmektig/dommerfullmektig og juridisk kyndig rettsmedlem. Han var nemndleder i Utlendingsnemnda i seks år frem til han startet advokatfirmaet Egeland i 2007.

Advokat Egeland har holdt en rekke juridisk-faglige foredrag, blant annet overfor Utlendingsnemnda, Trygderetten, Advokatforeningens advokatkurs, NOAS og andre humanitære organisasjoner. Han er også KARNOV forfatter og har skrevet lovkommentarer til folketrygdloven.

Som advokat har Egeland arbeidet på flere forskjellige saksområder, men spesielt med utlendingsrett, barnevern og NAV saker. Han har omfattende prosedyreerfaring fra rettssaker mot kommune og stat.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.