Uføretrygd

Hjem » Trygderett og NAV-saker » Uføretrygd

Reglene om uføretrygd behandles i folketrygdloven kapittel 12.

Formålet med uføretrygd er å sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Varig redusert inntektsevne

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt for at du skal ha rett til uføretrygd. Hovedregelen er at din inntektsevne varig må være redusert med minst halvparten, sett i forhold til ethvert yrke. Det er videre et vilkår at hensiktsmessig behandling og arbeidsavklaring for å bedre inntektsevnen er gjennomført, med mindre åpenbare grunner tilsier at inntektsevnen ikke vil bedres gjennom disse tiltakene.

Du må som hovedregel ha vært medlem av folketrygden (bodd i Norge) i minst fem år før du blir ufør.

Varig inntektssikring

Uføretrygden skal delvis erstatte inntekten du har hatt de siste årene før du ble ufør, og skal gi en varig inntektssikring. For at størrelsen på uføretrygden skal gjenspeile den faktiske inntekten du hadde da du ble ufør er det bare de siste årene før uføretidspunktet som tas med i beregningen.

Fra 1. januar 2015 er det fastsatt at beregningsgrunnlaget for uføretrygden er gjennomsnittsinntekten i de tre beste av de fem siste årene før du ble ufør. For hvert år regnes inntekt opptil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp med.

  • Uføretrygden utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget og justeres i forhold til uføregraden.
  • Hvis du har hatt lav eller ingen inntekt er du garantert en minsteytelse.
  • Uføretrygden reduseres dersom du har mindre enn 40 års trygdetid.

Er du uføretrygdet på grunn av godkjent yrkesskade eller yrkessykdom, kan du få beregnet uføretrygden etter egne regler dersom dette vil gi en høyere utbetaling. Det er også særregler for ung uføre, som kan gi en høyere utbetaling.

Er du ufør på grunn av alvorlig og varig sykdom som er klart dokumentert før fylte 26 år (ung ufør), kan du få beregnet uføretrygden etter egne regler dersom dette vil gi en høyere utbetaling.

Uføretrygden blir skattlagt som lønnsinntekt. Hvor mye du skal betale i avhenger av flere forhold i din totale økonomiske situasjon.

Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du har fått avslag på søknad om uføretrygd. Vi tilbyr gratis vurdering av din sak, uten forpliktelser for deg og kan bistå med å klage på vedtaket fra NAV.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.