Familierett

Hjem » Familierett

Hva er familierett?

Familieretten omfatter regler for inngåelse og oppløsning av ekteskap, eller samboerskap. Ved samlivsbrudd hvor barn er involvert vil reglene etter barneloven også komme til anvendelse, hva gjelder foreldreansvar, bosted og samvær. Familieretten grenser også mot arveretten og reglene for skifteoppgjør.

Ved samlivsbrudd oppstår det ofte spørsmål om fordelingen av økonomi og eiendeler, samt fordeling av omsorgen for barn. Lovreguleringen på familierettens område kan fremstå komplisert, så det kan være lurt å ta kontakt med en advokat for å få svar på de rettslige spørsmålene.

Hva kan vi bidra med?

Vi har god erfaring med å bistå klienter innenfor familieretten. Vi bistår i alle saker som gjelder:

 • Barnefordeling
 • Samboeravtale
 • Opphør av samboerskap
 • Ektepakt
 • Fremtidsfullmakt
 • Skilsmisse
 • Arv og testament
 • Skifte

Vi bistår både med rådgivning, utarbeidelse av rettslige dokumenter/avtaler som ektepakt, samboeravtale, testament og fremtidsfullmakt. Vi forsøker alltid å komme til enighet mellom partene, men der det er nødvendig prosederer vi også saker for retten.

Ta kontakt med oss her for en gratis vurdering av din sak.

Pris

Prisene for de ulike sakstypene på familierettens område vil variere, men du kan ta kontakt med en av våre advokater for å få et prisestimat. Du vil også få nærmere informasjon om pris under de ulike rettsområdene på nettsiden.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
  Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


  Se vår personvernerklæring her.