Om oss

Hjem » Om oss

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap med advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innenfor saksområdene trygderett/NAV, offentlig pensjon, utlendingsrett, barnevernrett og andre saker med særlig helserelatert tilsnitt, eksempelvis personskadeerstatning, pasientskader og vedtak etter lov om psykisk helsevern.

Vår erfaring og kompetanse

Flere av advokatene har dommerkompetanse og flere års erfaring fra Trygderetten. I tillegg har advokat Zahl Hagen blant annet erfaring som seniorrådgiver i Statens Pensjonskasse og advokat Tvedt som rådgiver i Statens helsepersonellnemnd. Advokat Egeland var nemndleder i UNE i 6 ½ år fra 2000 til 2006.

Vi bistår for eksempel ofte i klager eller anker over vedtak fattet av NAV, barnevernet/Fylkesnemnda eller Utlendingsdirektoratet/Utlendingsnemnda. Vi tar også prosedyreoppdrag for domstolene der det er aktuelt å gå til søksmål i saker på disse saksfeltene.

Advokatfellesskapet vårt består av advokat Karstein Egeland, advokat Birgitte Tvedt, advokat Anne-Therese Zahl Hagen, advokat Kjersti Andbo Sandvik og advokatfullmektig Kaia Plathe Maartmann. I tillegg jobber Ingvild Skanke som assistent ved kontoret.

Vi tar saker fra hele landet

Bor du langt unna Oslo, kan vi kommunisere med e-post eller telefon. Bor du i nærheten, kan du få konferanse på vårt kontor i Brugata 1. Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Våre priser

Dersom din inntekt eller formue er under fastsatte grenser, vil du på flere av våre rettsområder kunne få fri rettshjelp.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. For øvrig varierer timesatsen fra kr 1500 til kr 2200 eks mva i utlendingssaker, og fra kr 1600 til kr 2200 eks mva i trygdesaker. Vi kan også bli enige om en fast pris for hele oppdraget. Dersom vi vinner frem med en klage, vil du kunne få refundert utgifter du har hatt til advokathjelp.

Advokatfirmaet Egeland tilbyr en kort gratis vurdering av din sak. Uten forpliktelser for deg. Ta kontakt med oss i dag, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
  Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


  Se vår personvernerklæring her.

  Karstein Egeland

  Advokat MNA
  406 49 828
  post@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Birgitte Tvedt

  Advokat MNA
  915 97 001
  bt@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Kjersti Andbo Sandvik

  Advokat MNA
  941 54 698
  kjersti@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Kaia Plathe Maartmann

  Advokatfullmektig MNA
  41402026
  kaia@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Ingvild Skanke

  Assistent
  21 03 14 31
  assistent@advokat-egeland.no