Om oss

Hjem » Om oss

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap med advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innenfor trygderett/NAV, utlendingsrett, barne- og familierett. I tillegg bistår vi i saker med helserelatert tilsnitt, eksempelvis vedtak etter lov om psykisk helsevern.

Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Vår erfaring og kompetanse

Advokat Egeland har dommerkompetanse fra Trygderetten og UNE hvor han var nemndleder i 6 ½ år fra 2000 til 2006. Vi har arbeidet med advokatbistand i trygde-, utlendings- og barnevernssaker siden 2007. I tillegg har vi lang erfaring med saker om barnefordeling, arv og skifte, samt klager i saker om psykisk helsevern.

Vi bistår for eksempel ofte i klager eller anker over vedtak fattet av NAV, barnevernet / barnevernsnemnda eller UDI/UNE. Vi tar også prosedyreoppdrag for domstolene der det er aktuelt å gå til søksmål i saker på disse saksfeltene, eller der staten oppretter sak mot deg.

Advokatfellesskapet vårt består av advokat Karstein Egeland, advokat Kaia Plathe Maartmann, advokatfullmektig Ingvild Skanke og advokatfullmektig Kristoffer Klausen. I tillegg jobber Benedikte Omdal som assistent ved kontoret.

Vi tar saker fra hele landet

Bor du langt unna Oslo, kan vi kommunisere med e-post, telefon eller video. Bor du i nærheten, kan du få konferanse på vårt kontor i Hegdehaugsveien 34.

Våre priser

Dersom din inntekt eller formue er under fastsatte grenser, vil du på flere av våre rettsområder kunne få fri rettshjelp.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. For øvrig varierer timesatsen fra kr 1500 til kr 2200 eks mva i utlendingssaker, og fra kr 1600 til kr 2200 eks mva i trygdesaker. Vi kan også bli enige om en fastpris for hele oppdraget og eventuelle rabatter. Dersom vi vinner frem med en klage, vil du oftest få refundert utgifter du har hatt til advokathjelp.

Advokatfirmaet Egeland tilbyr en kort gratis vurdering av din sak. Uten forpliktelser for deg. Ta kontakt med oss i dag, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
  Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


  Se vår personvernerklæring her.

  Karstein Egeland

  Advokat MNA
  406 49 828
  post@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Kjersti Andbo Sandvik

  Advokat MNA
  941 54 698
  kjersti@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Kaia Plathe Maartmann

  Advokat MNA
  41402026
  kaia@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Ingvild Skanke

  Advokatfullmektig M.N.A
  +47 919 90 492
  ingvild@advokat-egeland.no
  Les mer →

  Kristoffer Klausen

  Advokatfullmektig M.N.A
  +47 941 54 698
  kristoffer@advokat-egeland.no
  Les mer →