Om oss

Hjem » Om oss

Advokatfirmaet Egeland er et kontorfellesskap med advokater som har lang erfaring og høy kompetanse innenfor saksområdene trygderett/NAV, offentlig pensjon, utlendingsrett, barnevernrett og andre saker med særlig helserelatert tilsnitt, eksempelvis personskadeerstatning, pasientskader og vedtak etter lov om psykisk helsevern.

Vår erfaring og kompetanse

Flere av advokatene har dommerkompetanse og flere års erfaring fra Trygderetten. I tillegg har advokat Zahl Hagen blant annet erfaring som seniorrådgiver i Statens Pensjonskasse og advokat Tvedt som rådgiver i Statens helsepersonellnemnd. Advokat Egeland var nemndleder i UNE i 6 ½ år fra 2000 til 2006.

Vi bistår for eksempel ofte i klager eller anker over vedtak fattet av NAV, barnevernet/Fylkesnemnda eller Utlendingsdirektoratet/Utlendingsnemnda. Vi tar også prosedyreoppdrag for domstolene der det er aktuelt å gå til søksmål i saker på disse saksfeltene.

Advokatfellesskapet vårt består av advokat Karstein Egeland, advokat Birgitte Tvedt, advokat Anne-Therese Zahl Hagen, advokat Kjersti Andbo Sandvik og advokatfullmektig Kaia Plathe Maartmann. I tillegg jobber Ingvild Skanke som assistent ved kontoret.

Vi tar saker fra hele landet

Bor du langt unna Oslo, kan vi kommunisere med e-post eller telefon. Bor du i nærheten, kan du få konferanse på vårt kontor i Brugata 1. Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Våre priser

Dersom din inntekt eller formue er under fastsatte grenser, vil du på flere av våre rettsområder kunne få fri rettshjelp.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. For øvrig varierer timesatsen fra kr 1020 til kr 1800 eks mva. Vi kan også bli enige om en fast pris for hele oppdraget. Dersom vi vinner frem med en klage, vil du kunne få refundert utgifter du har hatt til advokathjelp.

Advokatfirmaet Egeland tilbyr en kort gratis vurdering av din sak. Uten forpliktelser for deg. Ta kontakt med oss i dag, for å høre hvordan vi kan hjelpe deg.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


Se vår personvernerklæring her.

Karstein Egeland

Advokat MNA
406 49 828
post@advokat-egeland.no
Les mer →

Birgitte Tvedt

Advokat MNA
915 97 001
bt@advokat-egeland.no
Les mer →

Anne-Therese Zahl Hagen

Advokat MNA
469 15 668
azh@advokat-egeland.no
Les mer →

Kjersti Andbo Sandvik

Advokat MNA
941 54 698
kjersti@advokat-egeland.no
Les mer →

Kaia Plathe Maartmann

Advokatfullmektig MNA
41402026
kaia@advokat-egeland.no
Les mer →

Anette Arnesen

Assistent
21 03 14 31
assistent@advokat-egeland.no