Tilbakekall av oppholdstillatelse

Hjem » Innvandring » Tilbakekall av oppholdstillatelse

Har du fått varsel om at UDI vurderer å tilbakekalle din oppholdstillatelse?

UDI kan tilbakekalle både en midlertidig og permanent oppholdstillatelse dersom innehaveren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, eller dersom det for øvrig følger av alminnelige forvaltningsrettslige regler, jf. utlendingsloven § 63.

En tilbakekallelse kan ha stor betydning for den det gjelder, både på kort sikt og i forbindelse med en eventuell søknad om permanent opphold.

Dersom det hverken er hensiktsmessig eller nødvendig kan UDI unnlate å tilbakekalle tillatelsen.

Ta kontakt med en av våre advokater for å svare på varselet. Du vil i de fleste tilfeller få gratis advokathjelp i saker om tilbakekall av oppholdstillatelse. Vi tilbyr uansett en uforpliktende vurdering av saken din.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.