Klage på vedtak fra NAV

Hjem » Trygderett og NAV-saker » Klage på vedtak fra NAV

Har du fått avslag fra NAV?

Dersom du har fått et negativt vedtak i en NAV sak hjelper vi deg med å klage på avgjørelsen. Dette kan eksempelvis være avslag på arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, ung ufør, sykepenger, dagpenger m.m.

En av våre trygderettsadvokater undersøker om vedtaket du har mottatt bør påklages. Dette gjør vi gratis.

Deretter kommuniserer advokaten med deg og avklarer hvordan prosessen blir videre. Dersom du fyller vilkårene for fri rettshjelp vil dette bli avklart på forhånd, hvis ikke vil du få et prisestimat. I mange tilfeller vil vi kunne inngå en avtale om fastpris.

Bestemmer du deg for å klage vil vi oftest innhente sakens dokumenter og deretter formulere en klage som vi sender til NAV. Vi passer på saken din i ventetiden og følger opp underveis dersom det er noe nytt. Det er vi som til slutt mottar avgjørelsen og informerer deg om resultatet.

Firmaet holder til i Oslo, men tar saker fra hele landet.

Våre trygderettsadvokater har lang erfaring og spesialistkompetanse i NAV saker, herunder dommer erfaring fra Trygderetten og 16 års virke som advokatkontor i NAV saker. Advokat Egeland er Karnov forfatter, og har skrevet lovkommentarer til folketrygdloven. Vi blir ofte kontaktet av fagfolk som vet hvor de skal finne best bistand og råd.

Flere hundre av våre klienter har fått medhold med vår bistand. Se noen eksempler her.

Kan du klage uten advokat?

Ja, det kan du. Advokat Karstein Egeland har i et intervju med Dagbladet den 30. april 2023 gitt råd om hvordan man går frem for å skrive en klage over vedtak fra NAV.

Avhengig av sakens kompleksitet vil det imidlertid ofte lønne seg å benytte en advokat ved klager. Regelverket er komplekst og det kan være vanskelig å vite hvilke forhold som har størst betydning i akkurat din sak. Dernest gjelder det å formidle de faktiske forhold i saken på rett måte og sette dette i en rettslig sammenheng.

Ofte vil vi som advokater finne løsninger og rettskilder som kan være avgjørende for utfallet av saken. Vår erfaring er også at flere klienter er slitne og motløse etter å ha stanget mot NAV-systemet i lengre tid. Når man bruker en advokat slipper man å forholde seg til NAV som motpart. All kommunikasjon går som regel direkte mellom advokaten og NAV.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.