Utlendingsrett

Hjem » Innvandring

Advokatfirmaet Egeland – spesialister på utlendingsrett

Våre asyladvokater har lang erfaring og høy kompetanse innen asylrett, familieinnvandring og andre typer innvandringssaker som for eksempel arbeidstillatelse og utvisning. Flere av våre saker gjelder også statsborgerskap. Vi gir ofte advokathjelp i forbindelse med klage over vedtak fattet av UDI eller UNE. Vi tar også prosedyreoppdrag på disse områdene. Mange av våre klienter har vunnet frem i sine søksmål mot staten, se referanser.

Vi tar saker fra hele landet

Du trenger ikke ha tilhold i Oslo for å ta kontakt med oss! Vi kan hjelpe uansett hvor du holder til i landet.

Unik erfaring i asylsaker og andre utlendingssaker

Hvem jobber med saken din?

Advokat Karstein Egeland har dommerkompetanse og var nemndleder i Utlendingsnemnda i 6 1/2 år fra 2000 til 2007. Han har hatt egen advokatpraksis siden 2007 og har lang erfaring med saker på utlendingsfeltet.

Advokat Kjersti Andbo Sandvik begynte hos oss i januar 2015. Hun har i tillegg flere års erfaring fra NOAS. Kjersti skrev masteroppgave om retten til asyl for konvertitter og har i dag bred og omfattende erfaring på asyl- og utlendingsfeltet.

Vi er medlemmer av Den Norske Advokatforening.

Priser

I en del innvandringsaker er det mulig å søke om fri rettshjelp fra det offentlige. For øvrig er timesatsen i slike saker normalt mellom kr 1.500 og kr 2.200,- eks mva for private klienter, og noe høyere for bedrifter og det offentlige.

Ta kontakt i dag – få profesjonell bistand fra en erfaren innvandringsadvokat

Vi tilbyr gratis vurdering av din sak, det er ingen forpliktelser ved å ta kontakt med oss.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.