Barnefordeling

Hjem » Familierett » Barnefordeling

Ved samlivsbrudd kan det oppstå spørsmål om foreldreansvar, samvær og fast bosted for felles barn. Dette er aktuelt både for ektefeller og for samboere, og som regel klarer foreldrene å komme til enighet uten å involvere advokat. Foreldre har full avtalefrihet til å inngå en privat avtale seg imellom. Denne avtalen bør regulere bosted og samvær mellom foreldre og barn.

Noen ganger kan det likevel være vanskelig å komme til enighet, og det kan da være nødvendig med bistand fra en advokat. Vi bistår foreldre med å utarbeide avtaler som er tilpasset deres familiesituasjon, og vi prøver alltid å finne gode løsninger for familien. Dersom det ikke er mulig å bli enige om en løsning, bistår vi også med rettslige skritt for domstolen.

I foreldretvister for retten starter man som oftest med et saksforberedende møte. Hensikten med et slikt møte er å komme frem til en minnelig løsning mellom foreldrene. En dommer og oppnevnt sakkyndig psykolog deltar under møtet, og forsøker å mekle fram en løsning mellom partene. Dersom partene ikke blir enige, går saken over til hovedforhandling.

Foreldretvister for domstolene reguleres av barneloven, og dreies seg i hovedsak om:

  • Hvem som skal ha foreldreansvar
  • Barnets faste bosted
  • Hvilket samvær barnet skal ha med den andre forelderen

Foreldreansvar

Det er mange som har spørsmål om hva som ligger i foreldreansvaret. Konkret går foreldreansvaret ut på at foreldrene har rett og plikt til å bestemme over barnet i personlige forhold. Eksempler på dette er store medisinske avgjørelser, pass og bankkonto. Foreldrene plikter å ta avgjørelser som er til barnets beste.

Foreldre som er gift eller samboere med felles folkeregistrert adresse, har automatisk felles foreldreansvar for deres barn. Når foreldrene ikke er gift eller bor sammen, har man for barn født etter 1. januar 2020 i utgangspunktet automatisk felles foreldreansvar. Mor kan imidlertid be om foreldreansvar alene innen et år etter at farskapet ble fastsatt dersom man ikke bor sammen.

Vi bistår foreldre i saker om foreldreansvar. Det kan være vanskelig å komme til enighet i slike saker, og det kan derfor være nødvendig med rettslige skritt. Er det høyt konfliktnivå mellom foreldrene eller en av foreldrene uteblir, kan det være nødvendig å gi den ene forelderen foreldreansvaret alene. Ved uenighet må imidlertid dette fastsettes av retten.

Fast bosted og samvær

Ved samlivsbrudd oppstår spørsmålet om daglig omsorg og samvær mellom foreldre og barn. Foreldrene har full avtalefrihet til å lage en avtale som regulerer spørsmålene om barnets faste bosted og samvær. Ulike løsninger kan være delt fast bosted, eller daglig omsorg hos den ene forelderen og samvær med den andre.

Dersom foreldrene ikke blir enige, kan det være nødvendig med hjelp fra advokat. Vi prøver alltid å komme til en minnelig løsning utenfor domstolen, men i noen tilfeller er det nødvendig med rettslige skritt. Alle saker er individuelle, og det finnes flere ulike løsninger på bosted og samvær mellom barn og foreldre. Vi hjelper foreldre trygt gjennom hele prosessen.

Hva kan vi bidra med?

De fleste som tar kontakt med oss for første gang er ute etter rådgivning i forbindelse med et samlivsbrudd. Du kan være sikker på at hos oss vil du få gode råd og veiledning for hva som er det beste i din situasjon. Vi bistår ofte i kontakt med motpart, ved utarbeidelse av forslag til samværsavtaler og med rettslige skritt om nødvendig.

Ta kontakt dersom du trenger råd og veiledning. Vi vil ta en rask gratis vurdering av behovet for videre bistand i din sak.

Pris

Prisen varierer etter hvor omfattende oppdraget er. Timeprisen ligger mellom kr 1600,- og 2200,-. I noen tilfeller vil man ha krav på fri rettshjelp. Les mer om vilkårene for fri rettshjelp her.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.