Barnevern og barnevernsaker

Hjem » Barnevern

Advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen barnevern og barnevernssaker

Barnevernssaker oppleves for de berørte som svært belastende og vanskelig. I en slik prosess er det derfor viktig at man kjenner seg trygg på at man får best mulig faglig støtte fra en god barnevernsadvokat.

I 2018 vant våre klienter mot barnevernet i hele 58 prosent av alle omsorgssakene i fylkesnemnda eller ved en domstol. Det vil si at foreldrene i disse sakene fikk beholde omsorgen for barna. Dette er langt over enn gjennomsnittet, da det er velkjent at barnevernet vinner i gjennomsnitt 9 av 10 saker.

Hos oss har alle advokatene flere års erfaring med barnevernssaker, både som advokat for foreldre og for ungdom som har rett på egen advokat.

Saker som gjelder omsorgsovertakelse eller fastsettelse av samvær i Fylkesnemnda eller ved en domstol, er blant det vi har spesielt mye erfaring med. Noen av disse sakene gjelder også adopsjon eller plassering av ungdom på institusjon, eller at foreldre krever å få tilbake omsorgen for barn som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Vi bistår våre klienter på ulike stadier, helt fra første bekymringsmelding eller oppstart av en undersøkelsessak. I de fleste tilfeller får vi henvendelsen fra klienten når barnevernet har hentet barna med tvang i forbindelse med et akuttvedtak eller har gitt beskjed om at de vil fremme en sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda.

Advokatene tar barnevernssaker fra hele landet. Vi har flest saker fra østlandsområdet og vi møter derfor ofte som foreldrenes advokat i fylkesnemnda i Oslo, Drammen, Moss og på Lillehammer.

Gode resultater

Vi har vunnet frem mot barnevernet i mange saker. Du finner eksempler i vår referanseoversikt.

Tilbakemelding fra en våre klienter, etter at vi bistod og vant frem i saken for tingretten og lagmannsretten:

«Advokaten har under hele den tiden vi prosederte mot barneverntjenesten gitt meg viktige råd og veiledning. Advokaten var skarp og meget godt forberedt i retten, og fikk meg til å holde hodet kaldt på tross av min naturlige vrede over barnevernets fremgangsmåte. Og advokaten ga meg alltid den så viktige menneskelige støtten og oppmuntringen underveis, slik at jeg ikke helt enkelt resignerte i denne utmattende dragkampen som en barnevernssak oftest er».

To av sakene vi har hatt er dokumentert i bøker. I boka «Fuglene under himmelen» av Nils Harald Sødal, fortelles den sanne historien om en mor som fikk fratatt omsorgen for sin sønn, men som vant mot barnevernet i fylkesnemnda med bistand fra Advokatfirmaet Egeland. En annen av våre klienter har gitt ut boken «Den hvite morgenkåpen». Her fortelles historien om en families kamp mot barnevernet. Saken endte med forlik.

Fri rettshjelp

Utgifter til advokat i barnevernssaker dekkes som oftest av det offentlige. Ta kontakt, så hjelper en av våre erfarne advokater deg med din sak

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.