Barnevern og barnevernsaker

Hjem » Barnevern

Advokater med lang erfaring og høy kompetanse innen barnevern og barnevernssaker

Barnevernssaker oppleves for de berørte som svært belastende og vanskelig. I en slik prosess er det derfor viktig at man kjenner seg trygg på at man får best mulig faglig støtte fra en god barnevernsadvokat.

Vi har god statistikk i våre saker som er vunnet, både i barnevernsnemnda, tingretten og lagmannsretten. Opptellingen for 2020 viser at våre klienter har fått medhold i 58 prosent av omsorgssaker (omsorgsovertakelse, tilbakeføring av omsorg og plassering av ungdom på institusjon) som er behandlet av fylkesnemnda eller en domstol, dvs at foreldrene har fått beholde omsorgen for barnet i disse sakene.

Dette er samme resultat som i 2018. Det er kjent at barnevernet statistisk sett vinner de langt fleste sakene. I offisielle statistikker fra barnevernsnemnda har man operert med tall opp mot 90 prosent i favør av barnevernet. I tillegg til dette har vi tilsvarende gode resultater i andre saker som akuttsaker, pålegg om hjelpetiltak med tvang og samværssaker.

Innenfor barnevernssaker har det siste året vært en stor rettsutvikling. Norge har blitt dømt flere ganger i den europeiske menneskerettsdomstolen for brudd på retten til familieliv. Vi er godt oppdatert på dette feltet og bruker vår kunnskap aktivt i saken mot barnevernet.

Hos oss har alle advokatene flere års erfaring med barnevernssaker, både som advokat for foreldre og for ungdom som har rett på egen advokat.

Saker som gjelder omsorgsovertakelse eller fastsettelse av samvær i barnevernsnemnda eller ved en domstol, er blant det vi har spesielt mye erfaring med. Noen av disse sakene gjelder også adopsjon, plassering av ungdom på institusjon, eller at foreldre krever å få tilbake omsorgen for barn som er plassert i fosterhjem eller på institusjon.

Vi bistår våre klienter på ulike stadier, helt fra første bekymringsmelding eller oppstart av en undersøkelsessak. I de fleste tilfeller får vi henvendelsen fra klienten når barnevernet har hentet barna med tvang i forbindelse med et akuttvedtak eller har gitt beskjed om at de vil fremme en sak om omsorgsovertakelse for barnevernsnemnda.

Advokatene tar barnevernssaker fra hele landet. Vi har flest saker fra østlandsområdet og vi møter derfor ofte som foreldrenes advokat i barnevernsnemnda Oslo, Drammen, Moss og på Lillehammer.

Gode resultater

Vi har vunnet frem mot barnevernet i mange saker. Du finner eksempler i vår referanseoversikt.

Tilbakemelding fra en våre klienter, etter at vi bistod og vant frem i saken for tingretten og lagmannsretten:

«Advokaten har under hele den tiden vi prosederte mot barneverntjenesten gitt meg viktige råd og veiledning. Advokaten var skarp og meget godt forberedt i retten, og fikk meg til å holde hodet kaldt på tross av min naturlige vrede over barnevernets fremgangsmåte. Og advokaten ga meg alltid den så viktige menneskelige støtten og oppmuntringen underveis, slik at jeg ikke helt enkelt resignerte i denne utmattende dragkampen som en barnevernssak oftest er».

To av sakene vi har hatt er dokumentert i bøker. I boka «Fuglene under himmelen» av Nils Harald Sødal, fortelles den sanne historien om en mor som fikk fratatt omsorgen for sin sønn, men som vant mot barnevernet i fylkesnemnda (nå barnevernsnemnda) med bistand fra Advokatfirmaet Egeland. En annen av våre klienter har gitt ut boken «Den hvite morgenkåpen». Her fortelles historien om en families kamp mot barnevernet. Saken endte med forlik.

Fri rettshjelp

Etter at barnevernet har truffet tvangsvedtak dekkes utgiftene til advokat av det offentlige.  Ta kontakt, så hjelper en av våre erfarne advokater deg med din sak.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.