Fri rettshjelp i trygdesaker

Hjem » Trygd og NAV » Fri rettshjelp

Utgiftene til advokatbistand i klage- og ankesaker som gjelder rettigheter i forhold til folketrygdloven, kan i visse tilfeller dekkes av ordningen med fri rettshjelp. Det er en forutsetning at du har inntekt og formue under visse grenser.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp

For tiden er inntektsgrensen brutto kr 320.000 for enslige og samlet brutto kr 490.000 for gifte/samboere. Formuesgrensen er på netto kr 100.000, men det kan ses bort fra formue som knytter seg til din bolig.

Fritt rettsråd

I saker som gjelder fritt rettsråd (for eksempel klagesaker), vil det påløpe en egenandel tilsvarende 1 ganger grunndelen, dersom bruttoinntekten tilsvarer minst kr 100.000 per år. Grunndelen er gjeldende salærsats, som per 2022 er kr. 1.121,-.

Fri sakførsel

Den som innvilges fri sakførsel av Trygderetten, skal også betale en egenandel dersom vedkommende har en bruttoinntekt på minst kr 100.000 per år, og egenandelen utgjør i disse tilfellene 25 prosent av utgiftene (maks 8 ganger salærsatsen).

Din advokat vil sørge for søknad om fritt rettsråd og fri sakførsel.

Ta kontakt med oss i dag, så finner vi ut hvordan vi kan hjelpe deg!

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.