Hjelpetiltak

Hjem » Barnevern » Hjelpetiltak

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, jf. barnevernloven § 3-1.

Eksempler på ulike typer hjelpetiltak er råd og veiledning, støttekontakt, besøkshjem, avlastningstiltak i hjemmet og ulike foreldre støttende metoder som MST.

Utgangspunktet er at hjelpetiltak er frivillig, det vil si at det må foreligge samtykke før hjelpetiltak igangsettes, men loven gir også i visse situasjoner adgang til pålegg om hjelpetiltak.

Foreldre har krav på gratis advokatbistand dersom barnevernet pålegger hjelpetiltak.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.