Trygderett og NAV-saker

Hjem » Trygderett og NAV-saker

NAV-saker er grunnsteinen i vår virksomhet og som vi har arbeidet mye med de 16 årene siden firmaet ble startet. Flere hundre av våre klienter har fått omgjort vedtakene sine med vår bistand. Vi blir ofte kontaktet av andre advokater, leger, psykologer og fagpersoner som henviser sine klienter til oss for advokatbistand i en NAV-sak.

Advokat NAV, Trygderett

Advokat i trygdesaker mot NAV

Våre medarbeidere har lang erfaring med trygderett. Advokat Karstein Egeland har dessuten tidligere bakgrunn som dommer i Trygderetten. Vi har bistått utallige klienter i deres klage- og ankesaker mot NAV og offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP), Oslo Pensjonsforsikring (OPF) og Pensjonstrygden for sjømenn (PTS).

I den senere tid har vi hatt særlig mange saker som gjelder uføretrygd og særreglene for unge uføre.

I tillegg bistår vi ofte i saker vedrørende arbeidsavklaringspenger, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger, etteroppgjør og tilbakekreving av feilutbetalte ytelser.

Hva kan vi hjelpe med?

Vår kompetanse i NAV-saker er det få advokatfirmaer som kan måle seg med. Vi kan med trygghet si at advokathjelpen du får av oss er fra spesialister innenfor trygderett. Denne bistanden kan du få på ethvert trinn i klageprosessen i NAV eller ankeprosessen for Trygderetten. I de fleste saker skriver vi klagen eller anken, og følger opp den videre behandling overfor NAV. I noen tilfeller gir vi rådgivning til dem som skal søke uføretrygd eller trenger hjelp til å forstå regelverket.

Vi vet at det ikke er lett for den enkelte å føre sin egen sak for NAV og vi vet hvor viktig og avgjørende disse sakene er for den enkelte. Vi kan hjelpe deg med din NAV-sak eller sak i offentlig tjenestepensjonsordning.

Flere hundre personer har fått omgjort sine vedtak med advokathjelp fra en av oss. Se referanser fra noen av dem.

Vi tar saker fra hele Norge

Du trenger ikke være bosatt i Oslo for å få hjelp fra oss. De fleste trygdesaker kan håndteres via telefon, e-post og brev. Vi tar saker for mennesker bosatt over hele landet, og har gode referanser.

Priser

NAV-saker kan gi rett til fri rettshjelp dersom du oppfyller vilkårene for dette. For øvrig varierer timesatsen i slike saker mellom kr 1.600,- og 2.200,- eks. mva for private klienter.

Den totale prisen for bistand for selvbetalende klient i en klage- eller ankesak vil vanligvis ligge på mellom kr 12.000 og kr 16.000 inkl. mva.

Vi tar også saken videre til domstolene. I slike saker vil dine advokatutgifter kunne bli dekket av din innboforsikring. Vi ordner i så fall det praktiske med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt med en av våre erfarne trygderettsadvokater dersom du ønsker hjelp i din sak mot NAV eller en tjenestepensjonsordning. Vi tilbyr gratis vurdering av din sak, uten forpliktelser for deg.

Trygderett, NAV - Advokat Egeland

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.