Samvær

Hjem » Barnevern » Samvær

Etter en omsorgsovertakelse, har både barnet og foreldrene som hovedregel rett til samvær med hverandre. Omfanget av dette samværet fastsettes av barnevernsnemnda, og det ses da hen til hva som anses å være det beste for barnet. Ved fastsettelse av samværsomfanget, ses også hen til om plasseringen er ment å være langvarig eller om den er av mer midlertidig karakter.

Vi bistår gjerne i en sak om å få endret samværsomfanget eller endret forholdene rundt samvær, for eksempel om det skal være anledning for barneverntjenesten til å føre tilsyn under samvær eller lignende.

Ta kontakt med en av våre erfarne advokater dersom du ønsker hjelp i din sak overfor barnevernet.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.