Birgitte Tvedt

Hjem » Om oss » Birgitte Tvedt

Birgitte Tvedt

Advokat MNA
915 97 001
bt@advokat-egeland.no

Birgitte Tvedt avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 2001. Etter dette har hun blant annet arbeidet som førstekonsulent i Klagenemnd for bidrag til behandling i utlandet, som rettsfullmektig/dommerfullmektig i Trygderetten og rådgiver i Statens helsepersonellnemnd. Ved siden av studier og arbeid, har hun også arbeidet om frivillig i JURK og i Gatejuristen.

Fra februar 2011 har hun arbeidet som advokat i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Egeland, med barnevern- og NAV-saker som hovedarbeidsfelt.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.