Anne-Therese Zahl Hagen

Hjem » Om oss » Anne-Therese Zahl Hagen

Anne-Therese Zahl Hagen

Advokat MNA
469 15 668
azh@advokat-egeland.no

Advokat Anne-Therese Zahl Hagen avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo våren 1998. Etter dette har hun blant annet arbeidet som førstekonsulent i trygdeetaten, som førstekonsulent i Aetat Arbeidsdirektoratet, som rettsfullmektig/dommerfullmektig i Trygderetten, som seniorrådgiver i Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og som seniorrådgiver i Statens pensjonskasse.

Hun har stort sett arbeidet med trygde- og pensjonsrett og tilstøtende områder etter at hun ble ferdig utdannet. Hun har blant annet arbeidet med høringer til nytt regelverk, utredningsarbeid, forberedelse og implementering av nytt regelverk og utarbeidelse av rundskriv og administrative rutiner.

Fra februar 2012 har hun arbeidet som advokat i kontorfellesskapet Advokatfirmaet Egeland. Hun arbeider i hovedsak med saker innenfor saksområdene trygderett / NAV, offentlig pensjon, barnevern og andre saker med særlig helserelatert tilsnitt.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din sak!
    Skriv hva din henvendelse gjelder. Vi vil gi en kort foreløpig vurdering av din henvendelse, og om vi kan bistå deg i saken. Du vil normalt få svar i løpet av dagen, eventuelt påfølgende dag.


    Se vår personvernerklæring her.